knapp-info.jpg knapp-begreper.jpg knapp-repetisjon.jpg knapp-storst.jpg knapp-utviding.jpg knapp-addisjon.jpg knapp-juice.jpg knapp-brok-desimal.jpg knapp-brok-desimal-prosent.jpg knapp-tallinjer.jpg knapp-ovelse.jpg

Sammenlign to brøker


(Trekk i gliderne for å lage de to brøkene du ønsker. Trykk F5 dersom siden henger seg opp)

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Laget av: Bjørn Ove Thue, Laget med GeoGebra


a) Er 2/5 større eller mindre enn en halv? Hvorfor?

b) Er 4/5 større eller mindre enn 5/6? Bruk verktøyet over til å forklare.

c) Er 4/9 større eller mindre enn 5/11? Hvorfor?

d) Er 19/20 deler større eller mindre enn 18/19 deler? Begrunn.

e) Hva er størst av 16/17 og 17/9? Hvordan kan dere vite dette?
-----------------------------
pil-tilbake.jpg ------------------------------knapp-hovedside.jpg ------------------------------pil-videre.jpg