Oppstartside for matematikkstudenter høsten 2010. Hver gruppe lager en underside ved hjelp av lenke på denne siden. Husk at alle nye sidenavn må være unike. Bruk for eksempel temanavn som geometri2010 eller funksjoner2010, alt etter hva dere skal arbeide med. Pass også på at undersidene deres har unike navn. Hvis der forskjellige sidennavnene for eksempel starter med intitialene til en av gruppemedlemmene vil det gå bra. Eks: tawgeometri2010 og tawtrekatner2010.

Legg inn gruppenavnene eller ikonenen nedover på denne siden.

AOM-geometri : Anita. Ola Magne og Mortens side

Funksjoner 2010: Valbona og Mari

Brøk 2010: Johanne, Elmira, Pål og Aleksander

LETT-broek2010 Linda,Eirik, Thomas, Trude