Fortell hvem dere er, når dere ber om tilgang!

Ungdomsskolelærerutdanningens matematikksider (Høgskolen i Vestfold)

Dette er en side for deling av læringsressurser. I høsthalvåret vil studenter med matemaikk fordypning ha en delt eksamen hvor de arbeider med fag, didaktikk, digitale medier og gjennomføring i høstens praksisperiode. Se på lenken under for å følge deres didaktiske og digitale eksamensarbeider.

ddddddddd
abcforsidebilde2.gif
På LUT-sidene viser matematikkstudentene muligheter for digitalt arbeid i grunnskolen( K 12). Verktøyet er også et godt alternativ til faglig arbeid i Høgere utdanning, men da mot en månedlig leie av nettstedet for beskyttet område. For grunnskole finnes det fortsatt noen friplasser innenfor de 100000 frie skoleplassene som er lagt ut. Når kvoten er fylt opp er det også mulig å leie plass for grunnskoler(K 12), for en forholdsvis lav månedlig sum. Da er det også viktig å huske på at dette er sider til K12(grunnskole). Demonstrasjonssidene Eikskolen og Lut er opprettet med tillatelse fra Sarah Cove, Wikispaces,Tangient LLC, San Francisco, CA 94103, for samarbeid med lærere og lærerstudenter fra høgskolen i Vestfold. Dette arbeidet går ut på å bruke Wikispaces i praksis og læringsarbeid med grunnskoleelever - grunnskoler som kommer under K12 reglementet for frie plasser. Under lut.wikispaces vises deler av storylineforløpet Mediehuset. fra IKT i læring 2007 - 2008. En mappeoppgave hvor studentene kombinerer bruk av Wikispaces og andre verktøy på verdensveven.
ddddddddd

Lut-matematikk-høsten-2010

Lut- matematikk høsten 2009

LUT- matematikk høsten 2008Ungdomsskolelærerutdanningens studenter med norsk fordypning har arbeidet med digitale medier og undervisning i studieårene 2007. 2008 og 2008 - 2009. Deres sider ligger på norsktudentenes prosjektsider